top of page

Matfikseren sin klimarapport for 2022 er klar 🌿
Nå har vi levert inn klimarapporten for 2022, og vi nådde noen miljømål vi hadde satt samt noen vi dessverre ikke klarte.

Vi satte som mål i 2022 å ha en sorteringsgrad på avfallet vårt på 55 %, som var en økning på 10 % fra 2021 som var på 45 %

Her klarte vi en sorteringsgrad på hele 71 %

Det vil si at 71 % av alt vi kastet i 2022 var sortert, og vi reduserte dermed restavfall mengden vår med 26 % fra 2021.

Målet for 2023 er 75 % sorteringsgrad.Selv om året 2022 startet med nedstegninger, var de 10 siste månedene tilnærmet et normalt år.

Dette ser vi på innrapporteringen, det er en naturlig økning av klimagassutslippet på grunn av økt aktivitet og ordreinngang.

Året 2021 vil bli vanskelig å sammenligne med, men ved neste innrapportering for 2023 vil vi se et mer klarere sammenligningsbilde.


Det som overrasket oss med innrapporteringen, var at strømforbruket vårt var tilnærmet lik 2021, tross at vi i 2022 hadde økt ordreinngang.

Vi har fått innført en timer på ventilasjonen slik at denne ikke er på når vi ikke er på jobb. UV lampene som er tilknyttet ventilasjonsanlegget skrur vi av når vi ikke er på jobb. Det er også lagd strømspare rutiner for de ansatte. Det er gøy å se på tallene at virkemidlene fungerer.

Vi nådde dessverre ikke målet om lavere drivstoff forbruk, og det har en sammenheng med økt ordreinngang. Når det er en økning i leveranser, vil det også påvirke drivstoffbruken.

Vi har hatt fokus på å samkjøre leveransene der vi kan, får å unngå unødig kjøring. Vi klarte ikke å nå målet for 2022, men grepene vi har gjort med bedre planlegging av leveringene, gjorde at vi brukte mindre drivstoff pr. km. Vi har totalt 3 biler i vår bilpark, og vi har som mål at vi i løpet av 2 år skal få byttet til en elektrisk bilpark.


Året 2022 var et år hvor Matfikseren tok et valg om bli Miljøfyrtårnsertifisert. Etter år med pandemi, og usikkerhet i bransjen valgte vi å se fremover og satse på en mer bærekraftig drift.

Ved å bli Miljøfyrtårn sertifisert har vi allerede tatt et stort steg i riktig retning, og arbeidet med kontinuerlig forbedring er godt i gang.
81 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page