top of page

 Matfikseren er en sertifisert miljøfyrtårnbedrift 

Miljøfyrtårn  .jpg

Noe som vi er utrolig stolte av! 

Matfikseren ble 22.juni 2022 en sertifisert Miljøfyrtårn bedrift. 

Vi kan dermed dokumentere at strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi,
transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt. 

Vår miljøpolicy #BETTER 


Vi jobber for å stadig bli bedre og ha et fremoverlent miljø ledelsessystem.
Miljø policyen til Matfikseren bygger vi på verdi ordet #BETTER som står for:

 

BEST Quality: Vi skal ha et godt HMS og miljøledelses system, for å sikre god kvalitet i alle ledd.


ECONOMIC: Vi skal gjennom vårt miljøarbeid, sikre god økonomisk vekst for firmaet.


TEAMWORKVi skal ha et godt arbeidsmiljø, der vi sammen kommer frem til de gode løsningene.


TIMING: Vi skal ha god og planlagt drift slik at ansatte og kunder får den beste servicen.
 

ENVIRONMEMT: Vi skal ha et godt miljø system slik at Matfikseren skaper et minst mulig miljø avtrykk.


RESULTS: Gjennom å følge dette verdi ordet vil vi skape gode resultater for Matfikseren og miljøet.

 


bottom of page