top of page

Salgs- og leveringsbetingelser

For å garantere deg/ditt arrangement det beste, og levering i henhold til forventing er det enkle betingelser som automatisk må inngås ved bestilling hos oss.


En bestilling er ikke bindende før bekreftelse fra Matfikseren AS foreligger. Bestillingen er, etter bekreftelse fra Matfikseren AS, bindende for begge parter.

Vi gjør oppmerksom på at alle endringer og eventuelle avbestillinger må sendes skriftlig på mail til info@matfikseren.no innen de fristene som står nedenfor.
Ved bekreftelse på bestilling, godkjenner bestiller betingelsene nedenfor.

Følgende frister gjelder for avbestilling, endring i bestilling og reduksjon i antall:

Grupper under 30 personer 

har fri avbestilling inntil 7 dager før levering, reduksjonsfrist inntil 20 % kan gjøres 4 dager før innen klokken 12:00. 

Ved avbestilling etter avbestillingsfristen, vil hele beløpet bli belastet. 

Grupper mellom 31- 50  personer

har fri avbestilling inntil 14 dager før levering, reduksjonsfrist inntil 20 % kan gjøres 7 dager før innen klokken 12:00. 

Ved avbestilling etter avbestillingsfristen, vil hele beløpet bli belastet. 

Grupper over 50 personer 

har fri avbestilling inntil 21 dager før levering, reduksjonsfrist inntil 20 % kan gjøres 14 dager før innen klokken 12:00. 

Ved avbestilling etter avbestillingsfristen, vil hele beløpet bli belastet. 

Betaling
Matfikseren AS sender ut faktura elektronisk i etterkant av levering.
Vi utsteder kun faktura til adresse/epostadresse oppgitt av kunden.
Adressen må være oppgitt i forkant av levering eller henting
Faktura har 5 dagers betalingsfrist.

Ved større arrangement hvor beløpet overstiger 15.000, skal 50% av bestillingen betales 14 dager før levering.

Egen depositum faktura vil bli sendt ut i forkant. 

Levering
Vi leverer gjerne maten hjem til deg mot et frakttillegg, eller du kan hente maten selv til avtalt tidspunkt fra vårt lokale i Konnerudgata 36, 3045 Drammen.

Siden vi er en sertifisert miljøfyrtårnbedrift, ønsker vi å samkjøre leveranser til samme område så godt det lar seg gjøre. Eksakt leveringstidspunktet avtales før levering, men et ønsket tidsvindu skal alltid oppgis.

Retur av tomgods
Retur av tomgods skal skje innen 5 dager etter leveringsdatoen hvis ikke annet er avtalt.

Returen må merkes med navnet på bestiller. 

Manglende retur av tomgods, etter faktureres med et gebyr på kr 500,- 


Returpunkter er:


Drammen: Matfikseren AS, Konnerudgata 38, 3045 Drammen. Settes på rampe i bakgården inn ved Selmersgaten der det står varemottak. Der kan det settes igjen uavhengig av våre åpningstider.
 

Asker/Bærum: Nesbru VGS. Halvard Torgersensvei 8, 1378 Nesbru. levering av tomgods kan skje i tidspunktet 08:00 -15:00. Skal leveres i kantinen, og kontaktpersonen er Agnieszka

Kan ikke leveres i skolens ferier. 
 

Force majeure
Matfikseren kan ikke bære ansvar for forhold som ikke er eller kunne vært kontrollert på forhånd. Det kan ikke stilles erstatningskrav eller påberopes rabattering som følge av uforutsette hendelser og eventuelle problemer som måtte oppstå og forhindre produksjon, levering og lignende.


Situasjoner som kan oppstå er f.eks trafikkrelaterte problemer, strømbrudd ved utomhus anlegg, tyveri av eiendom og lignende.

bottom of page