top of page

Personvernerklæring for kunder av

Matfikseren AS

 

Denne personvernerklæringen gir informasjon om innsamling og bruk av personopplysninger i Matfikseren AS 

Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder Katrine Vie Bråthen, er på vegne av Matfikseren AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som behandles

Vi lagrer følgende typer av personopplysninger om våre kunder når de bestiller catering fra oss. Personalia herunder navn, adresse, telefonnummer og e-post.  Dette er i forbindelse med:

Når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse, via telefon, i sosiale medier eller via websidene våre. Innloggingsinformasjon på våre nettsider.

Formål med behandlingen

Vi behandler personopplysninger får å kunne gjennomføre og levere catering i henhold til avtale. I tillegg behandler vi personopplysninger for å kunne gi deg informasjon, tilbud og oppfølging i forbindelse med fin ordre hos oss via e-post eller telefon. Vi bruker kjøpshistorikk og atferdsmønster på nettsiden til å og anbefalinger og reklame som er tilpasset deg.

Grunnlaget for behandlingen

Matfikseren benytter informasjon som navn, adresse, stilling, telefon, e-postadresse mv. for å oppfylle avtalen med deg. Grunnlaget for denne behandlingen er våre bestillingsbetingelser, jf. Personvernforordningens artikkel 6 (b). Opplysningene behandles også for å gi deg informasjon, tilbud og service via e-post, telefon og SMS når du har samtykket til det. Grunnlaget for denne behandlingen er samtykket fra deg, jf. Personvernforordningens artikkel 6 (a). Når du har samtykket til det, vil opplysninger om kjøpshistorikk og atferdsmønster brukes til tilpasset reklame. Grunnlaget for denne behandlingen er også samtykket fra deg, jf. Personvernforordningens artikkel 6 (a). Du kan når som helst trekke ditt samtykke.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har oppgitt i forbindelse med din bestilling av catering.

Matfikseren AS bruker cookies på våre nettsider for å gi deg best mulig opplevelse, tilpasset dine behov. F.eks. for å huske påloggingsinformasjon og kjøpshistorikk, samt besøksstatistikk.

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

 

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har fått i forbindelse med ditt kjøp lagres i 3,5 år. Opplysninger vi er forpliktet til å bevare etter bokføringsloven §13, vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav

Rettigheter for den registrerte

Matfikseren AS behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven, GDPR og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Du kan protestere mot behandling av personopplysninger, og be om begrensning av behandling. Ta først kontakt med vår personvernansvarlig ved å sende en e-post til info@matfikseren.no  dersom du mener at vi ikke overholder personvernreglene. Du kan også klage til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/klage-til-datatilsynet/

 

Informasjonssikkerhet

Matfikseren AS sikrer dine personopplysninger med adgangs- og tilgangskontroll, og kryptering av sensitive opplysninger.

 

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om hvilke personopplysninger som er registrert, eller ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss på:

 

Matfikseren AS

Konnerudgata 36, 3045 Drammen

Info@matfikseren.no

922 51 269


Endringer i denne personvernerklæringen

Matfikseren AS forbeholder seg retten til når som helst å endre denne personvernerklæringen. Den gjeldende versjonen vil alltid være tilgjengelige på websidene våre. Vi oppfordrer deg til å sjekke personvernerklæringen fra tid til annen for å forsikre deg om at du er fornøyd med eventuelle endringer.

Hvis vi gjør endringer som endrer personvernpraksisen betydelig, varsler vi deg på e-post eller ved å legge ut en melding på websidene våre før endringen trer i kraft.

bottom of page